wtorek, 27 stycznia 2015

Co Andrzej Gąsiorowski ma do ukrycia, że boi się kontroli?

W dniu 26 stycznia 2015 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Zanim do tego doszło, radny Andrzej Gąsiorowski , a zarazem przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 9, zgłosił wniosek o wykreślenie z planu pracy, kontroli pod nazwą: "Kontrola realizacji planów pracy jednostek pomocniczych w latach 2011-2014 oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel".

Wniosek został przyjęty przez radę przy 17 głosach "za" i dwóch "przeciw". Przeciw głosowali Marzenna Osowicka i Mariusz Brunka. Nieobecna w tym dniu była Joanna Warczak.
Smaczku dodaje fakt, że kontrolą miały być objęte wszystkie jednostki pomocnicze, w tym te, którym przewodniczą obecni radni miejscy; Renata Dąbrowska, Kazimierz Drewek, Edward Gabryś, Andrzej Gąsiorowski i Leszek Pepliński. Faktem jest, że w powyższej sprawie nie głosował radny Leszek Pepliński, którego w tym czasie nie było na sali obrad. Za wnioskiem zagłosowała tym samym czwórka radnych, którym zapewne nie na rękę była kontrola.

Nasuwa się pytanie, co mają do ukrycia wymienieni powyżej przewodniczący osiedli i zarazem radni, że tak boją się być skontrolowani przez Komisję Rewizyjną? Zgłoszona przez Andrzeja Gąsiorowskiego propozycja utrącenia tejże kontroli rzuca cień podejrzeń, że mogłyby przy tej okazji wyjść na światło dzienne ciekawe sprawki. Podczas dyskusji nad tym punktem, radny Kazimierz Drewek, wręcz "zaszantażował", że jak prowadzone będą kontrole, to on rezygnuje z przewodniczącego.

Pragnę przypomnieć, że w 2012 roku po moich sugestiach, że Zarządy Samorządów Osiedli Mieszkańców działają w niezgodzie ze swoimi statutami, burmistrz zlecił Wydziałowi Kontroli Wewnętrznej kontrolę. Okazało się, tak jak wtedy przypuszczałem, że wszystkie - bez wyjątku - jednostki pomocnicze działały naruszając swoje statuty. Również te, których przewodniczącymi są doświadczeni samorządowcy. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły par.5 pkt. 5 statutów osiedlowych.

Przytoczę pełny, wymieniony w poniższej tabeli paragraf, który brzmi następująco: 

Par.5. Samorząd Mieszkańców Osiedla podejmuje uchwały w sprawach:
1. planu zagospodarowania osiedla;
2. utrzymania porządku na terenie osiedla;
3. pracy wspólnej mieszkańców; 
4. podziału osiedla na obwody;
5. przeznaczenia środków finansowych, będących w jego dyspozycji.

Kontrole Wydziału Kontroli Wewnętrznej w 2012 roku. Dane ze strony UM w Chojnicach. Biuletyn Informacji Publicznej .


Na zakończenie. Muszę przyznać, że rozważam wystąpienie do Wojewody z zażaleniem na Radę Miejską w Chojnicach, która swoim postępowaniem zaciągnęła zasłonę niedomówień i podejrzeń. Poproszę, na ile to możliwe, aby organy Wojewody zbadały całą sprawę lub by Pan Wojewoda zainteresował nią np. Regionalną Izbę Obrachunkową czy Prokuraturę Wojewódzką aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie może być tak, żeby zainteresowana grupa radnych blokowała słuszne inicjatywy. Dopowiem, że do planu kontroli, temat sprawdzenia działalności jednostek pomocniczych, zgłosił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej radny Mariusz Brunka.

.Moja uwaga. Proszę nie mylić Samorządu Mieszkańców Osiedla z Zarządem Osiedla.
I tak przy okazji zapytam. Czy w sprawie podziału na obwody wyborcze, zapytano Was mieszkańcy jakie mają być? W szczególności pytam mieszkańców Samorządu Osiedla nr 6? Domyślam się, że nie.

Podobne tematy. Samorząd po chojnicku

środa, 7 stycznia 2015

Wirtualny urzędnik nadal plecie bzdury.

Od pewnego czasu nowo wybrana burmistrz Czerska, p. Jolanta Fierek zabiega, aby w czerskim ratuszu utworzyć filię Wydziału Komunikacji. Więcej tu: link. Starosta chojnicki jest niechętny temu rozwiązaniu. Zasłania się kosztami. 
Pragnę przypomnieć, że na utworzenie za 140 tys. złotych "Wirtualnego Urzędnika Adama Chojnickiego" nie było żal władzom powiatu publicznych pieniędzy. A jaka korzyść z tego wirtualnego nieuka? 

W dniu dzisiejszym zadałem "Adamowi Chojnickiemu" pytanie: Kto jest burmistrzem Czerska? Odpowiedział: "Burmistrzem Czerska jest Marek Jankowski".

Wykonane 7 stycznie 2015 roku.


Uważni obserwatorzy wiedzą, że burmistrzem Czerska jest Jolanta Fierek. Natomiast Marek Jankowski został etatowym członkiem zarządu powiatu chojnickiego.