czwartek, 3 grudnia 2015

Za urażoną dumę burmistrza - zapłacą kierowcy

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź od przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Janowskiego na pismo adresowane do RM o którym ta nie została poinformowana.Póki co wprowadzenie płatnej strefy na Placu Piastowskim zostało odroczone w czasie. Urząd Miejski wystąpił o opinię w kwestii rozszerzenia strefy do organów zarządzających drogami i ruchem na drogach. Zdziwiłbym się, gdyby były one nie po myśli burmistrza. Byłoby to duże zaskoczenie.

Pragnę zauważyć, że na pewnym etapie, zamierzał on nie obejmować opłatami parkingowymi Placu Piastowskiego. Przypomnę fragment artykułu opublikowanego na portalu chojnice24 w tej sprawie: 
"(...).burmistrz rozważał jednak możliwość nieobejmowania tego parkingu strefą płatnego parkowania. - Ale zostałem oskarżony przez pana Knitera (prowadzący warzywniak na pl. Piastowskim przed jego przebudową – przyp. red.) w piśmie, które stworzył i wypowiedziach, że działam na korzyść inwestora, który będzie budował tą minigalerię. Wobec takich insynuacji i pomówień wycofuję się zupełnie z mojej deklaracji Arseniusz Finster obwieścił na ostatniej konferencji prasowej. Na październikowej sesji decyzję podejmie rada, ale zważywszy, że klub burmistrza stanowi w niej zdecydowaną większość, nie ma się co spodziewać odmiennej opinii. Uchwała dotyczyć będzie powiększenia strefy płatnego parkowania w mieście" (całość pod linkiem poniżej).

Tak więc za urażoną dumę burmistrza Finstera zapłacą kierowcy. Nie ma się co spodziewać, że większość w radzie zagłosuje inaczej, niż oczekuje tego włodarz. 

Zajrzyj tu: chojnice24


wtorek, 1 grudnia 2015

Parking na Placu Piastowskim jeszcze darmowy

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 roku, burmistrz Arseniusz Finster oznajmił, że Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 
Powodem uchylenia był brak opinii wspomnianej uchwały przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. Gdy takowe się pojawią Rada Miejska ponownie zajmie się tematem.
Dla ciekawostki dopowiem, że wojewoda, rozstrzygnięcia nadzorczego dokonał 19 listopada 2015 roku, a opublikowano je 27 listopada br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pragnę Państwu zakomunikować, że w dniu 13 listopada złożyłem w biurze podawczym Urzędu Miejskiego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską właśnie w powyższej sprawie. Niestety, jak się okazało, przewodniczący RM nie raczył o tym fakcie poinformować Rady Miejskiej do której pismo było adresowane.
Radna Marzanna Osowicka podczas sesji  30 listopada br. zapytała czy do rady nie wpłynęło moje pismo. Od przewodniczącego usłyszała, że nie. Natomiast burmistrz stwierdził, że wie o które pismo chodzi i że było ono zaadresowane do niego - co jest oczywistą nieprawdą.
Tak więc możecie Państwo pisać pisma do organu jakim jest Rada Miejska, a przewodniczący Mirosław Janowski według swego uznania informuje o tym organ, któremu przewodniczy. 
Ps. Po sesji, gdy pokazałem potwierdzenie, przyznał, że moje pismo otrzymał, ale przekazał je do zaopiniowania.
Niestety, tylko w Chojnicach jest to możliwe.


                                     


Zajrzyj też i tu: Radio Weekend