czwartek, 3 grudnia 2015

Za urażoną dumę burmistrza - zapłacą kierowcy

W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź od przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Janowskiego na pismo adresowane do RM o którym ta nie została poinformowana.Póki co wprowadzenie płatnej strefy na Placu Piastowskim zostało odroczone w czasie. Urząd Miejski wystąpił o opinię w kwestii rozszerzenia strefy do organów zarządzających drogami i ruchem na drogach. Zdziwiłbym się, gdyby były one nie po myśli burmistrza. Byłoby to duże zaskoczenie.

Pragnę zauważyć, że na pewnym etapie, zamierzał on nie obejmować opłatami parkingowymi Placu Piastowskiego. Przypomnę fragment artykułu opublikowanego na portalu chojnice24 w tej sprawie: 
"(...).burmistrz rozważał jednak możliwość nieobejmowania tego parkingu strefą płatnego parkowania. - Ale zostałem oskarżony przez pana Knitera (prowadzący warzywniak na pl. Piastowskim przed jego przebudową – przyp. red.) w piśmie, które stworzył i wypowiedziach, że działam na korzyść inwestora, który będzie budował tą minigalerię. Wobec takich insynuacji i pomówień wycofuję się zupełnie z mojej deklaracji Arseniusz Finster obwieścił na ostatniej konferencji prasowej. Na październikowej sesji decyzję podejmie rada, ale zważywszy, że klub burmistrza stanowi w niej zdecydowaną większość, nie ma się co spodziewać odmiennej opinii. Uchwała dotyczyć będzie powiększenia strefy płatnego parkowania w mieście" (całość pod linkiem poniżej).

Tak więc za urażoną dumę burmistrza Finstera zapłacą kierowcy. Nie ma się co spodziewać, że większość w radzie zagłosuje inaczej, niż oczekuje tego włodarz. 

Zajrzyj tu: chojnice24


wtorek, 1 grudnia 2015

Parking na Placu Piastowskim jeszcze darmowy

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 roku, burmistrz Arseniusz Finster oznajmił, że Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 
Powodem uchylenia był brak opinii wspomnianej uchwały przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. Gdy takowe się pojawią Rada Miejska ponownie zajmie się tematem.
Dla ciekawostki dopowiem, że wojewoda, rozstrzygnięcia nadzorczego dokonał 19 listopada 2015 roku, a opublikowano je 27 listopada br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pragnę Państwu zakomunikować, że w dniu 13 listopada złożyłem w biurze podawczym Urzędu Miejskiego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską właśnie w powyższej sprawie. Niestety, jak się okazało, przewodniczący RM nie raczył o tym fakcie poinformować Rady Miejskiej do której pismo było adresowane.
Radna Marzanna Osowicka podczas sesji  30 listopada br. zapytała czy do rady nie wpłynęło moje pismo. Od przewodniczącego usłyszała, że nie. Natomiast burmistrz stwierdził, że wie o które pismo chodzi i że było ono zaadresowane do niego - co jest oczywistą nieprawdą.
Tak więc możecie Państwo pisać pisma do organu jakim jest Rada Miejska, a przewodniczący Mirosław Janowski według swego uznania informuje o tym organ, któremu przewodniczy. 
Ps. Po sesji, gdy pokazałem potwierdzenie, przyznał, że moje pismo otrzymał, ale przekazał je do zaopiniowania.
Niestety, tylko w Chojnicach jest to możliwe.


                                     


Zajrzyj też i tu: Radio Weekend


         

poniedziałek, 22 czerwca 2015

Stawy zarastają. Jeszcze trochę i będzie można chodzić po ich powierzchni.


Władze miasta Chojnice mogą zaczarowywać rzeczywistość. Burmistrz może zapewniać, że woda w parku jest bezpieczna, że ciecz znajdującą się w stawach można wypić bez szkody dla własnego zdrowia. Że woda nadaje się nawet do kąpieli. Cóż...tylko ludzie mało rozgarnięci dadzą się na to wszystko nabrać. 


 "Inhalatory" nadal "umilają" ludziom życie.

Z dokumentu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowisk w Gdańsku (Delegatura Słupsk) przesłanego w maju 2015 roku na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego, czytamy między innymi:

 "Kontrola w Gminie Miejskiej, którą objęto wszystkie urządzenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chojnice wykazała, że wody opadowe i roztopowe ujęte w zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, 6 wylotami zlokalizowanymi w rejonie ulic Igielskiej, Pietruszkowej, Mickiewicza, Czarna Droga, Długiej i Prochowej odprowadzane są bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.
W trakcie przeprowadzonych oględzin wylotów kanalizacji deszczowej i Strugi Jarcewskiej na odcinku od przepustu pod al. Brzozową do Mleczarni, w wybranych punktach pobrano z rzeki 5 próbek wody oraz 1 próbkę ścieków z wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Mickiewicza. Uzyskane wyniki analizy próbek wody ze Strugi Jarcewskiej wykazały, że w stawach Parku Tysiąclecia następuje pogorszenie jakości wód".


A miało być tak pięknie


Przypomnę, że w ubiegłym roku burmistrz miasta Chojnice Arseniusz Finster obiecywał, że wykąpie się w parkowych stawach. Obietnicy nie dotrzymał? Być może zrozumiał, że nie warto ryzykować.

Zajrzyj tu: Chojnice24  i tu:   Chojnice.com, 

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Obudź się władzo póki nie jest za późno

Park 1000-lecia w Chojnicach. 
Pytam. 
Czy ten plac zabaw dla dzieci jest bezpieczny? 
Moim zdaniem naszej kochanej władzuni brakuje wyobraźni. 
Czy ten plac nie powinien być ogrodzony? 
Zdecydowanie tak - powinien być. 
Najlepiej, gdyby docelowo był tam żywopłot. 
Oceńcie sami. 


Proszę kliknąć na zdjęcie.Przypomnę, że w marcu 2015 w okolicach tegoż miejsca utopiła się starsza kobieta. Link do tego tematu Radio Weekend.

.

poniedziałek, 30 marca 2015

Temat do przemyśleń na Wielki Tydzień.

 "Arystoteles pisał, że wspólnota polityczna istnieje tylko wtedy, gdy jest wspólnotą rozróżniania dobra i zła. Jeśli ludzie zaczynają kompletnie różnić się w tym zakresie, przestają tworzyć wspólnotę".   
                            ( Prof. Andrzej Nowak )

wtorek, 27 stycznia 2015

Co Andrzej Gąsiorowski ma do ukrycia, że boi się kontroli?

W dniu 26 stycznia 2015 roku, podczas sesji Rady Miejskiej w Chojnicach, przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Zanim do tego doszło, radny Andrzej Gąsiorowski , a zarazem przewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 9, zgłosił wniosek o wykreślenie z planu pracy, kontroli pod nazwą: "Kontrola realizacji planów pracy jednostek pomocniczych w latach 2011-2014 oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel".

Wniosek został przyjęty przez radę przy 17 głosach "za" i dwóch "przeciw". Przeciw głosowali Marzenna Osowicka i Mariusz Brunka. Nieobecna w tym dniu była Joanna Warczak.
Smaczku dodaje fakt, że kontrolą miały być objęte wszystkie jednostki pomocnicze, w tym te, którym przewodniczą obecni radni miejscy; Renata Dąbrowska, Kazimierz Drewek, Edward Gabryś, Andrzej Gąsiorowski i Leszek Pepliński. Faktem jest, że w powyższej sprawie nie głosował radny Leszek Pepliński, którego w tym czasie nie było na sali obrad. Za wnioskiem zagłosowała tym samym czwórka radnych, którym zapewne nie na rękę była kontrola.

Nasuwa się pytanie, co mają do ukrycia wymienieni powyżej przewodniczący osiedli i zarazem radni, że tak boją się być skontrolowani przez Komisję Rewizyjną? Zgłoszona przez Andrzeja Gąsiorowskiego propozycja utrącenia tejże kontroli rzuca cień podejrzeń, że mogłyby przy tej okazji wyjść na światło dzienne ciekawe sprawki. Podczas dyskusji nad tym punktem, radny Kazimierz Drewek, wręcz "zaszantażował", że jak prowadzone będą kontrole, to on rezygnuje z przewodniczącego.

Pragnę przypomnieć, że w 2012 roku po moich sugestiach, że Zarządy Samorządów Osiedli Mieszkańców działają w niezgodzie ze swoimi statutami, burmistrz zlecił Wydziałowi Kontroli Wewnętrznej kontrolę. Okazało się, tak jak wtedy przypuszczałem, że wszystkie - bez wyjątku - jednostki pomocnicze działały naruszając swoje statuty. Również te, których przewodniczącymi są doświadczeni samorządowcy. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły par.5 pkt. 5 statutów osiedlowych.

Przytoczę pełny, wymieniony w poniższej tabeli paragraf, który brzmi następująco: 

Par.5. Samorząd Mieszkańców Osiedla podejmuje uchwały w sprawach:
1. planu zagospodarowania osiedla;
2. utrzymania porządku na terenie osiedla;
3. pracy wspólnej mieszkańców; 
4. podziału osiedla na obwody;
5. przeznaczenia środków finansowych, będących w jego dyspozycji.

Kontrole Wydziału Kontroli Wewnętrznej w 2012 roku. Dane ze strony UM w Chojnicach. Biuletyn Informacji Publicznej .


Na zakończenie. Muszę przyznać, że rozważam wystąpienie do Wojewody z zażaleniem na Radę Miejską w Chojnicach, która swoim postępowaniem zaciągnęła zasłonę niedomówień i podejrzeń. Poproszę, na ile to możliwe, aby organy Wojewody zbadały całą sprawę lub by Pan Wojewoda zainteresował nią np. Regionalną Izbę Obrachunkową czy Prokuraturę Wojewódzką aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie może być tak, żeby zainteresowana grupa radnych blokowała słuszne inicjatywy. Dopowiem, że do planu kontroli, temat sprawdzenia działalności jednostek pomocniczych, zgłosił na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej radny Mariusz Brunka.

.Moja uwaga. Proszę nie mylić Samorządu Mieszkańców Osiedla z Zarządem Osiedla.
I tak przy okazji zapytam. Czy w sprawie podziału na obwody wyborcze, zapytano Was mieszkańcy jakie mają być? W szczególności pytam mieszkańców Samorządu Osiedla nr 6? Domyślam się, że nie.

Podobne tematy. Samorząd po chojnicku

środa, 7 stycznia 2015

Wirtualny urzędnik nadal plecie bzdury.

Od pewnego czasu nowo wybrana burmistrz Czerska, p. Jolanta Fierek zabiega, aby w czerskim ratuszu utworzyć filię Wydziału Komunikacji. Więcej tu: link. Starosta chojnicki jest niechętny temu rozwiązaniu. Zasłania się kosztami. 
Pragnę przypomnieć, że na utworzenie za 140 tys. złotych "Wirtualnego Urzędnika Adama Chojnickiego" nie było żal władzom powiatu publicznych pieniędzy. A jaka korzyść z tego wirtualnego nieuka? 

W dniu dzisiejszym zadałem "Adamowi Chojnickiemu" pytanie: Kto jest burmistrzem Czerska? Odpowiedział: "Burmistrzem Czerska jest Marek Jankowski".

Wykonane 7 stycznie 2015 roku.


Uważni obserwatorzy wiedzą, że burmistrzem Czerska jest Jolanta Fierek. Natomiast Marek Jankowski został etatowym członkiem zarządu powiatu chojnickiego.