wtorek, 1 grudnia 2015

Parking na Placu Piastowskim jeszcze darmowy

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2015 roku, burmistrz Arseniusz Finster oznajmił, że Wojewoda Pomorski uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 października 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 
Powodem uchylenia był brak opinii wspomnianej uchwały przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach. Gdy takowe się pojawią Rada Miejska ponownie zajmie się tematem.
Dla ciekawostki dopowiem, że wojewoda, rozstrzygnięcia nadzorczego dokonał 19 listopada 2015 roku, a opublikowano je 27 listopada br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Pragnę Państwu zakomunikować, że w dniu 13 listopada złożyłem w biurze podawczym Urzędu Miejskiego wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miejską właśnie w powyższej sprawie. Niestety, jak się okazało, przewodniczący RM nie raczył o tym fakcie poinformować Rady Miejskiej do której pismo było adresowane.
Radna Marzanna Osowicka podczas sesji  30 listopada br. zapytała czy do rady nie wpłynęło moje pismo. Od przewodniczącego usłyszała, że nie. Natomiast burmistrz stwierdził, że wie o które pismo chodzi i że było ono zaadresowane do niego - co jest oczywistą nieprawdą.
Tak więc możecie Państwo pisać pisma do organu jakim jest Rada Miejska, a przewodniczący Mirosław Janowski według swego uznania informuje o tym organ, któremu przewodniczy. 
Ps. Po sesji, gdy pokazałem potwierdzenie, przyznał, że moje pismo otrzymał, ale przekazał je do zaopiniowania.
Niestety, tylko w Chojnicach jest to możliwe.


                                     


Zajrzyj też i tu: Radio Weekend


         

1 komentarz:

 1. Jacek,
  Dziękuje ci za zjecie się sprawą płatnego parkingu na pl. Piastowskim. Uważam także, że ważny jest problem historycznego i tradycyjnego istnienia tam rynku. Funkcjonowanie tam rynku dla lokalnych producentów ożywiło by tą cześć miasta, bo w aktualnej formie pl. Piastowski stal się jeszcze jednym osiedlowym parkingiem pobudowanym za społeczne pieniądze.

  Twoja funkcjonalna i nabyta dzięki praktyce wiedza o funkcjonowaniu rady miejskiej czynią twoje wystąpienia i działania bardziej skuteczne niż działania innych osób nie posiadających twojego doświadczenia w sprawach spolecznych.

  Gratuluje tobie skutecznosci i trafnosci twoich postulatow!

  z pozdrowieniami,
  niesmialy parafianin

  ps. Proszę zmień tło twojego bloga, bo czytanie tekstu na pstrokatym tle jest trudne i irytujące!

  OdpowiedzUsuń